Ciència i tècnica a la il·lustració: Francesc Salvà i Campillo

Santiago Riera y Tuebols. Edicions de La Magrana. 1985

Biografia detallada i contextualitzada del doctor Salvà i Campillo, metge i científic català que conreà temàtiques diverses i que proposà un telègraf elèctric.

El Correo en Cataluña: historia postal de España

Javier Campins de Codina. Barcelona. José Porter Editor, 1951

Passejada per la història del correu, ja des dels seus inicis a les societats antigues com Grècia i Roma. Es focalitza especialment en les actuacions a Catalunya.

Esteban Terradas, Ciencia y técnica en la España contemporánea

Antoni Roca, José Manuel Sánchez Ron. Inta Serbal, 1990

Biografia molt completa d’aquest extraordinari personatge, que us permetrà alhora passejar-vos i conèixer millor la història de la ciència i la tècnica de l’època.

Histoire de la poste dans le monde

Camille Allaz. Pygmalion, 2013.

Passejada molt exhaustiva per la història del correu a nivell mundial. Existeix en versió electrònica.

La contribució catalana al telègraf

Josep Iglesies. Episodis de la història. Ed. Rafael Dalmau, 1965.

Exposició dels treballs del Dr. Francesc Salvà i Campillo en l’àmbit científic, i molt especialment, del telègraf elèctric.

La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia

Albert Balcells, Enric Pujol, Jordi Sabater. Proa, 1996.

Obra molt completa que explica la naturalesa, gestació, constitució i actuació de la Mancomunitat de Catalunya. Dedica apartats específics a cada àmbit de l’actuació realitzada, entre els quals n’hi ha un dedicat a la xarxa telefònica (pàgs 358-367).

The worldwide history of telecommunications

Anton A. Huurdeman. Wiley Interscience, 2003.

Història molt completa de les telecomunicacions, amb atenció tant als aspectes tècnics com socials, i a la seva contribució a l’era de la informació.

Tejiendo la red

Tim Berners – Lee Siglo XXI de España, 2000. 

Història de la invenció de la web exposada pel seu creador, Tim Berners-Lee. El llibre inclou igualment les idees de l’autor sobre l’evolució d’aquest entorn de comunicació que va esdevenir revolucionari.

Historias de las telecomunicaciones

José de la Peña  Ariel –  2003 . 286 pàgs.

Llibre força interessant i amè sobre molts aspectes de la història de les telecomunicacions. Inclou a la vegada relats reflexions i anècdotes que permeten al lector assabentar-se de com va començar  tot i conèixer algunes de  les fites més significatives en el llarg camí de la història  de les telecomunicacions.

Inteligencia artificial

Ramon López de Mántaras i Pedro Meseguer  Col·lecció “Qué sabemos de”. CSIC –  Madrid 2017. 157 pàgs. 

Proporciona una visió global força completa i interessant de la història i contingut de la intel·ligència artificial, diferenciant els orígens i primers grans avenços, crisi (“hivern”), nova represa i aproximacions (“primavera”),  i la situació actual, exposant per cada etapa les principals tècniques, aplicacions i protagonistes. Dedica un apartat específic als grans èxits d’aquesta disciplina els darrers 20 anys.

Heinrich Hertz. Las ondas electromagnéticas

Manuel García Doncel. Xavier Roqué. Publicacions de la UAB. Edicions de la UPC. Bellaterra, 1990. 

Selecció comentada de les Untersuchungen (Recerques sobre la propagació de la força elèctrica) de Heinrich Hertz. Especialment interessant perquè permet seguir pas a pas l’evolució de Hertz des de la creença en l’acció a distància fins convertir-se en el descobridor de les ones electromagnètiques que van consolidar en el món científic les teories de James Clerk Maxwell. 

Cartes i carters. Una història del correu postal a Barcelona

Antonio Aguilar. 2018. Albertí Editor. Barcelona. 220 pàgs.

Fa un passeig per la història del correu postalmolt especialment a casa nostra, partint de la confraria de correus que es reunia a la capella de Marcús, i arribant als nous medis de transport:  diligència, automòbil i  correu aeri, que a més de transportar-se per avió també ho ha fet en dirigible. Força interessant i amè, molt ben documentat i amb moltes il·lustracions i anècdotes. 

Alan Turing. El hombre que sabía demasiado

David Leavitt, 2006. Antoni Bosch, editor. Colección Grandes descubrimientos. Barcelona. 304 pàgs

Obra molt completa que exposa i analitza totes les facetes de Turing: El lògic-matemàtic que va atacar el problema de la de la decidibilitat de les matemàtiques i va idear una màquina calculadora universal per donar-hi resposta, el criptògraf que va desxifrar el codi Enigma, l’enginyer informàtic que va participar en el disseny i utilització dels primers ordinadors electrònics, el filòsof que va anticipar conceptes de la intel·ligència artificial i l’home homosexual que va patir la intolerància del seu temps.

Cómo creamos internet

Andreu Veà. Edicions Península. Barcelona. 2013.  

Inclou una aproximació històrica a la creació i desplegament d’Internet, entrevistes a una multiplicitat de persones a nivell mundial que han estat  implicades en aquest procés, incloent una atenció específica a la situació d’Internet a Espanya. Inclou informació abundant de primera mà, molt valuosa per familiaritzar-se i entendre la història d’Internet.