El desplegament a Catalunya i Espanya del servei telefònic a partir de la seva invenció, va ser laboriós i va prendre força temps. Les raons són múltiples: Feia poc que s’havia desplegat el servei telegràfic, i l’estat protegia aquest servei; es tractava d’un sistema nou, per comunicació oral, del qual no es disposava experiència i d’altra banda, la tecnologia encara era jove i no s’havien resolt molts problemes, entre ells, l’atenuació de les comunicacions, que només podien fer-se a distàncies curtes. Les primeres xarxes telefòniques van ser urbanes, per exemple permetent comunicar despatxos, fàbriques, comerços i vivendes relacionades amb una mateixa empresa i ubicades a la mateixa ciutat.

Els primers telèfons, que van aparèixer en la dècada de 1870, eren senzills però ja incorporaven els elements bàsics necessaris per al seu funcionament: un micròfon que transformés la veu en senyal elèctric, basat en la disposició d’una membrana i un altaveu que fes el procés simètric, com el telèfon “tipus Bell” que es mostra a la figura.

Emissor i receptor telefònic “tipus Bell”. 1876. Col·lecció mNACTEC

Des de ben aviat es van produir variacions en la forma del telèfon, com es veu en el model “tipus butterstamp” (tampó) que es basava, però, en uns principis similars als dels anteriors models, tot i que amb algunes millores tècniques. Per exemple, els micròfons van utilitzar carbó granulat per generar, un senyal elèctric que reflectia millor la forma de l’ona de la veu, i que es podia transportar a distància i reproduir.

Telèfon tipus “butterstamp”. 1875-1925. Col·lecció mNACTEC

Els primers telèfons van incorporar piles seques o bateries per al seu funcionament, com podem veure en el telèfon Ericsson de l’any 1892 de la figura. Més endavant, per evitar haver de dur a terme el canvi de piles, així com disminuir el pes del telèfon, es van disposar magnetos, que generaven electricitat i s’havien d’accionar amb una maneta. Anys més tard, el corrent elèctric es proporcionaria des de les centraletes telefòniques.

Telèfon Ericsson de sobretaula. Any 1892. Col·lecció mNACTEC

Sovint els primers telèfons eren murals i estaven integrats en mobles o caixes de fusta, com es pot constatar en aquest telèfon mural Ericsson de l’any 1895, en el qual es veu clarament la maneta que es feia servir per fer anar la magneto i trucar la persona operadora en la centraleta, a qui es demanava que establís la comunicació amb el destinatari desitjat.

Telèfon mural Ericsson. 1895. Col·lecció mNACTEC

En aquests primers anys, els telèfons eren costosos. En disposava principalment la classe acomodada, que apreciava, a la vegada, els aspectes funcionals i els estètics. Es van popularitzar els telèfons de sobretaula, com aquest model Bailleux, de forma de trèvol,  de l’any 1892. En aquest model podem apreciar que el telèfon tenia una aparença decorativa, com podem també veure en l’aparell Ericsson del període 1890-1900 que es mostra en l’altra figura.

Notem que cap d’aquests primers telèfons incorporava un dispositiu – disc rotatori o similar – per marcar cap número. En aquesta època les centraletes de telèfon eren encara manuals. El número del destinatari de la trucada es comunicava parlant a una persona operadora de la centraleta, que era qui establia les connexions necessàries perquè la trucada pogués tenir lloc. El canvi de les centraletes manuals a les automàtiques, i en conseqüència la forma dels telèfons, va ser molt laboriós i trigaria algunes dècades a dur-se completament a terme.

Teniu a casa vostra o recordeu haver vist en algun indret telèfons d’aquesta època ?

Si voleu, podeu compartir la vostra experiència enviant-nos una fotografia i una petita explicació a l’adreça suportdifusio.mnactec@gencat.cat, i ho compartirem amb els lectors del blog.


Per saber-ne més:

El naixement del telèfon | Blog “Del Telègraf a Internet”.

L’ETSEIB presenta uns aparells telefònics de l’any 1878 | Blog “Del Telègraf a Internet”.

Centraletes automàtiques de telèfon | Blog “Del Telègraf a Internet”.

Els primers anys de la telefonia a Catalunya i Espanya |Blog “Del Telègraf a Internet”.

El teléfono antes de Telefónica. Ángel Calvo Calvo. Revista de Historia Industrial | Num. 13. 1998. Pàgs 59-81.