Un dels elements tecnològics que està irrompent amb força en la nostra quotidianitat són els drons: vehicles aeris no tripulats que són controlats a distància, ocells mecànics que passejaran pel cel fent companyia als de veritat.   

Les primeres utilitzacions reals de drons van poder plantejar-se quan la tecnologia de radiocontrol, de la que Nicolas Tesla va fer una demostració el 1898 al Madison Square Gardenva obrir la possibilitat de control a distància d’aquests aparells. 

En aquellèpoca, la tecnologia era encara incipient els equips inestables Per aquesta raó, encara que l’ús de drons va despertar ben aviat l’interès dels militars, la seva utilització no va fer-se a gran escala (si no considerem com a drons les bombes volants com la V-1, que comptaven amb sistemes senzills de guiatge i control de la distància recorreguda, que els hi donaven una certa precisió) fins la guerra del Vietnam, en la qual eren principalment utilitzats en missions de reconeixement, en les quals els materials filmats s’havien de llançar abans d’estrellar-se, i eren recollits externament. 

La segona meitat del segle XX diverses tecnologies, especialment l’electrònica i les tecnologies de radiocontrol, van millorar i i ja en les guerres d’Iraq i Afghanistan van utilitzar-se drons militars de gran capacitat i cost com el Predator el Global Hawk, iniciant una cursa sense fi de progrés en la capacitat automàtica de matar. 

L’avenç de la tecnologia a finals del segle XX durant el que portem del segle XXI, ha seguit essent molt fort, especialment en àmbits com les TIC, la tecnologia dels materials o el GPS, que han provocat la disminució del tamany del cost dels drons, l’increment de les seves prestacions i la possibilitat del pilotatge en primera persona, és a dir mitjançant una pantalla en la qual l’operador que el controla des de terra veu el recorregut que té per davant el dron talment com si l’estés pilotant. 

Totes aquestes innovacions han fet que s’hagin obert nombroses portes a la utilització civil dels drons en àmbits tan diversos com l’audiovisual, l’agricultura, l’enginyeria civil i molts altres, i que, en conseqüència,  es destaquin en com un dels elements de l’Espai d’innovació del mNACTEC. 

Alhora de classificar tipus de drons, atendrem especialment a la seva morfologia i forma de propulsió, i diferenciarem els drons d’ala fixa i els multirotors. 

Els drons d’ala fixa volen de forma similar als avions, mantenint-se en l’aire per substentació aerodinàmica. Necessiten menys potència per volar i tenen més autonomia. En general necessiten una superfície plana per enlairar-se i aterrar. En conseqüència, són més avantatjosos en aplicacions que impliquin àrees extenses i més durada del servei, per exemple cartografia. 

Els multirotors disposen d’un conjunt de rotors distribuïts equilibradament. Volen per la força bruta de l’empenta de les seves hèlixs. Tenen menys autonomia i més estabilitat. Són més flexibles alhora d’enlairar-se i aterrar. Poden usar-se en espais tancats. La seva estabilitat – poden flotar – els fa especialment útils en àmbits com l’audiovisual. 

Dins d’aquestes possibilitats d’utilització destaca el món de l’audiovisual (fotografia i vídeo). Una de les primeres seqüències rodades amb aquesta tecnologia va ser la persecució a James Bond pels terrats d’Istambul a SkyfallEls drons permeten donar suport a la realització de documentals i reportatges d’alta qualitatEl sector de l’agricultura treballa incorporant sensors de teledetecció als drons, que permeten valorar l’estat de determinats cultius i prendre les decisions adequades d’actuació. Les actuacions en enginyeria són especialment significatives, amb seguiment i manteniment d’instal·lacions; especialment en el sector energètic, on, per exemple, es pot fer control de qualitat dels cables de conducció elèctrica i detectar-ne trams defectuosos  mitjançant sensors tèrmics. No menys importants són les possibilitats en l’àmbit de la cartografia, on el seu ús és intensiu i de l’oci, tant pel que fa al gaudi de la conducció de drons, com la participació en competicions. I, ben segur que s’hi aniran incorporant moltes altres aplicacions. 

A Catalunya el sector dels drons és força actiu. Ho prova l’existència del cluster “Catalonia Smart Drones“, al qual dóna suport la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat, algunes de les empreses del qual van participar al Sector de Drons del Mobile World Congress 2019 celebrat a Barcelona el passat mes de febrer.  

Una visita a aquest Sector ens va permetre constatar que les empreses catalanes que hi van participar tenen fortaleses molt variades, Així, vam constatar la disposició d’Espais homologats de proves de gran dimensió (2500 Ha)  i forta vocació de formació (compartida per quasi totes les empreses) de l’empresa BCN Drone Center o la disposició d’una plataforma pròpia (FireClouds) per part de l’empresa Airk, que duu a terme fabricació de materials.  

Dues empreses catalanes tenen la vocació d’organitzar esdeveniments relacionats amb el món dels dronsDDC Drones de Carreres ha organitzat una cursa l’11 i 12 de maig a Ciutadella de Roses, i disposa de simuladors com a pas anterior a la formació en el pilotatge de drons realsFreespace Drone Events va organitzar la Barcelona World Cup (un “Gran Premi”) l’any 2018 a “Les Comes” i està treballant per tornar a organitzar-la l’any vinentMireu l’impressionant vídeo de TV3, que en va fer un reportatge d’aquesta carrera i que mostra com de plenes d’adrenalina són les carreres de drons. 

D’altres empreses posen èmfasi en el desenvolupament de projectes i serveis especialitzats: Dronpixel (integrat dins de Blaupixel) ofereix serveis d’operació de drons, amb un prototip propi, que apliquen a l’àmbit audiovisual, però també a d’altres àmbits. HEMAV (High Endurance Multipurpose Aerial Vehicles) és una empresa tecnològica que aplica analítica de dades i intel·ligència artificial als projectes, en àmbits com agricultura de precisió, inspeccions industrials (energia) o enginyeria civil (seguiment d’obres, …)Eurecat actua també en àmbits diversos amb projectes tan variats com la inspecció de clavegueres, la seguretat ferroviària o la inspecció estructural d’obres entre molts altres;  i  SITEP té experiència en l’àmbit dels sistemes d’informació geogràfica, cosa que li ha permès actuar en l’àmbit del mobile mapping en àmbits com Inventari dels elements d’una via de ferrocarril, control dels abocadors de Catalunya. o tasques d’inspecció de manteniment, entre d’altres. 

Constatem que els drons estaran cada cop més presents entre nosaltres.  D’una banda, el seu ús militar s’ha introduït com un component especialment perillós de les curses armamentístiques sense fi. De l’altra el seu ús civil serà cada cop més potent i divers. Precisament per això, el seu ús ha de ser objecte de reflexió continuada i de regulacions estrictes per part de les institucions competents, de forma que es controlin i limitin  els seus usos militars,  alhora que s’aprofiten les seves prestacions en l’àmbit civil, parant l’atenció adequada a les qüestions de seguretat i de privacitat que se’n deriven.  

Els drons i els seus usos han vingut per quedar-se. Ho mostren tres exemples d’aplicació que han estat recentment destacats en els mitjans de comunicació: El transport d’un ronyó per a un trasplantament entre dos punts allunyats d’una ciutat americana, l’ús al Pirineu en funció de vigilància i acompanyament de ramats i l’ús per part dels Mossos d’Esquadra en actuacions de control i suport a accidents, especialment en llocs perillosos o de difícil accés. 

Abans d’acabar aquesta entrada vull fer un esment al món de l’aeromodelisme, que té punts en comú i diferències amb el món dels drons, del que se’n pot considerar antecedent. Es tracta d’una activitat esportiva regulada des de fa força temps, en la que els participants construeixen rèpliques d’avions reals i competeixen en diferents modalitats. Una de les principals diferències respecte al món dels drons és que els drons poden volar autònomament, mentre en l’aeromodelisme de vol controlat el vol és sempre controlat per un pilot humà. 

 


Per saber-ne més: 

Abans d’endinsar-nos en la literatura dels drons, hem de constatar que a més de la denominació dron (que en anglès vol dir abellot) es fan servir diverses denominacions alternatives per referir-s’hi: RPA (Remote Piloted Aircrafts), UAV (Unmanned Aerial Vehicle)VANT (Vehicles aeris no tripulats). 

El gran mundo de los Drones. Una historia ilustrada. Martin J. Dougherty. 2015. Edimat LibrosArganda de Rey. Publicació amb moltes ilustracions i esquemes il·lustratius. Tot i que és generalista, dedica un espai majoritari als Drons militars. 

El Dron aplicado al sector audiovisual. Uso de RPAS en la filmación aéreaFrancisco Javier Torres Simón. 2016. Editorial Tebas Flores. Madrid. Exemple de publicació que exposa l’aplicació dels Drons en un àmbit específic de gran interès. 

Guerra de Drones. Política, tecnología y cambio social en los nuevos conflictos.  Javier Jordán. Josep Baqués. 2014. Siglo XXI editores. Madrid. Mostra com els Drons han incidit i incidiran en l’àmbit militar, un dels primers en què es va fer servir aquesta tecnologia.  

Vídeo Historia y evolución de los Drones. Manuel Oñate, President AERPAS (Asociación Española de RPAS). 8′ 18″.  Fa una passejada sintètica per la història, present i futur dels drons.