El wiki de Telegrafia Òptica és un entorn que recull els resultats del treball d’un grup de treball interessat en l’estudi i divulgació de la història de la telegrafia òptica. 

Com comenta Emilio Borque en una entrevista recollida en aquest blog, el wikispace de Telegrafia òptica va néixer amb l’objectiu de recopilar tota la documentació possible de les torres de telegrafia òptica, de les quals, a excepció de Catalunya, hi havia molt poca informació. Amb ajuda de col·laboradors desinteressats que van proporcionar dades i fotografies, es va poder documentar i situar la major part de les torres telegràfiques de les línies civils. Aquest treball ha servit com a referència en diversos estudis, i ha ajudat al coneixement i valoració de la història d’aquesta tecnologia. 

El grup ha promogut la documentació de les torres que hi havia al territori espanyol i ha elaborat un mapa de les torres de telegrafia òptica en el qual es pot constatar la ubicació de les torres i associa a cada torre una fitxa descriptiva de les seves característiques. 

El grup ha impulsat, en els casos en què ha estat possible la restauració de torres que estaven malmeses, en col·laboració amb ajuntaments i d’altres institucions interessades, la qual cosa ha provocat la valoració d’aquest patrimoni històric per part de la població. Un exemple dels fruits d’aquesta tasca és la presència de la telegrafia òptica en la celebració de la Fira dels Matiners, a Avinyó (Bages), tal com s’exposa en una altra entrada d’aquest blog. 

En desaparèixer el portal de wikispaces  el wiki de Telegrafia Òptica s’ha integrat en el Foro Histórico de las Telecomunicaciones, on pot consultar-se de forma permanent, per mantenir-se en contacte amb els interessants desenvolupaments d’aquest grup de treball. 

El Foro Histórico de las Telecomunicaciones és un entorn promogut pel “Colegio Oficial y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación” amb la finalitat de preservar el coneixement de la Història de les Telecomunicacions i fomentar la seva difusió. És un entorn molt complert en l’àmbit de la Història de les Telecomunicacions, amb força informació de tipus històric, bibliografia en línia i un “Museu virtual” en el que es mostren ordenats cronològicament els objectes més destacats d’aquesta història.