Exposició Quantica al CCCB.

L’exposició “Quàntica“, que ofereix el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) a partir d’un disseny inicial del CERN, al que s’hi ha afegit un itinerari científic, està en línia amb les darreres exposicions del CCCB sobre els temes candents de la ciència actual.  

L‘exposició té  dos itineraris paral·lels: un de científic i un altre d’artísticDes de la primera perspectiva ens aproximem a la mecànica quàntica com una disciplina científica que suposa un avenç molt important en el coneixement profund de les parts més íntimes i microscòpiques de la matèria, per al que la física clàssica no havia pogut donar respostes satisfactòries. 

La mecànica quàntica es pot considerar que neix quan Max Planck publica el 1900  la seva famosa llei i postula que la natura no actua de forma contínua, com deien els antics, sinó de manera discreta, a “salts“, de forma que l’energia no pot prendre qualsevol valor sinó valors concrets múltiples d’una quantitat mínima anomenada quàntum. 

A partir d’aquesta primera idea, i gràcies al treball de molts científics que volien avançar en la comprensió de l’estructura més íntima de la matèria, es van assolir no tan sols descobriments teòrics importants sobre el comportament de la matèria, sinó aplicacions pràctiques significatives, com els semiconductors, els rellotges atòmics i el GPS, les ressonàncies magnètiques, el làser i moltes altres. Podem dir que una part molt significativa dels progressos tècnics al segle XX, entre ells la informàtica i les comunicacions, han estat possibles gràcies a la mecànica quàntica. 

Tot això podria quedar-se en un avenç més” de la ciència i la tècnica, per important que sigui, si no fos que en aprofundir en el coneixement quàntic apareixen principis que trenquen la nostra intuïció i la nostra forma tradicional de pensar, com per exemple el principi de superposició, que diu que la informació que disposem sobre un sistema pot ser la superposició de diverses opcions o el fet que el resultat d’una mesura és aleatori, provocant preguntes filosòfiques sobre l’existència d’atzar o determinisme a la natura. 

La importància dels nous avenços quàntics, que s’han qualificat de segona Revolució  Quànticano és tan sols per les qüestions filosòfiques que plantegen sinó perquè han obert les portes a noves aplicacions com els ordinadors quàntics, que encara que ara són a les beceroles, podrien permetre fer càlculs que no estan a l’abast dels ordinadors actuals, i que podrien permetre fer simulacions moleculars que permetrien fer avenços importants en el disseny de fàrmacs o càlculs criptogràfics que farien obsolets els sistemes actuals d’encriptació de les comunicacions. El progrés de la mecànica quàntica podrà també donar lloc en el futur a comunicacions molt més segures que les actuals. 

És a causa de la importància, complexitat i dificultat dels temes científics i filosòfics plantejats que el CERN va dissenyar un itinerari artístic d’aproximació als mateixos 10 artistes que van ser convidats al fer una estada al CERN i van conviure amb els científics d’aquesta institució han donat lloc a 10 interpretacions que a través de l’art intenten aproximar-nos a aquests temes en què la raó i la ciència no poden donar una resposta totalment satisfactòria. Aquest itinerari artístic conviu en l’exposició del CCCB amb l’itinerari científic i ens dóna aproximacions alternatives a les preguntes i respostes que ens provoca aquesta temàtica. 

L’exposició “Quàntica” és una magnífica oportunitat d’aproximar-nos a un dels temes científics capdavanters del nostre món, que ben segur contribuirà de forma forta a la seva evolució futura. 

Com l’entrada al CCCB permet assistir a l’Exposició en dues ocasions, una bona alternativa és assistirhi una vegada en visita guiada i en una segona ocasió fer-ho de forma lliure al propi ritme, per aprofundir i acabar d’interioritzar els temes plantejats. 

 


Per  saber més  

Cuántica. Tu futuro en juego. José Ignacio Latorre. 2017. Ariel. Barcelona.  Aquesta obra del professor Latorre, que ha col·laborat en l’Exposició en qualitat de comissari científic, ofereix una bona oportunitat d’aprofundir o de preparar la visita a l’Exposició, ja que tracta de forma entenedora els principals problemes científics, tècnics i filosòfics que planteja la mecànica quàntica.