L’èxit d’Internet va fer que el 1984 s’establís per part de Paul Mockapetris el sistema de noms jeràrquic i descentralitzat DNS (Domain Name System), pel qual un  domini d’Internet s’identifica mitjançant una adreça composada per diversos noms separats per punts que representen dominis de diferents nivells dins d’una estructura jerarquitzada. Així, per exemple, mnactec.cat significa el domini mnactec integrat dins del domini de primer nivell .cat. 

La comunitat d’internautes catalans desitjava disposar d’un domini propi de primer nivell, que no es podia associar a l’àmbit territorial per no tractar-se d’un estat reconegut 

El 2003 l’associació ICANN que gestionava els noms de domini (Corporació d’Internet per a l’Assignació de Noms i Nombres – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) va obrir un procés per a la  creació de nous dominis de primer nivell per a comunitats o sectors específics. A partir d’aquesta possibilitates va constituir l’associació puntCAT, i, gràcies a l’experiència i bagatge d’Amadeu Abril,  que havia estat membre del consell directiu de l’ICANNi de Manel Sanromà, que havia estat membre del Board of Trustees de la Internet Society,  es va presentar la candidatura del domini .CAT en base al fet lingüístic i cultural. Més de 60.000 persones i 100 associacions van donar suport a aquesta candidatura, satisfent el requeriment de l’ICANN de provar l’existència d’una comunitat amb un alt nivell d’implicació en la petició. 

El 2005, l’ICANN, sota la presidència de Vinton Cerf va valorar la qualitat i solidesa de la candidatura presentada, i malgrat l’existència de pressions en sentit contrari, va aprovar la sol·licitud presentada per  l’associació puntCATconstituint-se en el primer domini de primer nivell basat en el fet lingüístic i cultural, i servint d’estímul a d’altres casos similars 

L’associació puntCAT va passar a constituïr-se com Fundació, Fundació puntCAT, que té per finalitat la promoció i suport del treball en activitats TIC i d’ús d’Internet en català i la gestió del domini .CAT, un domini amb gran dinàmica i qualitat de treball, que aplega als usuaris de la comunitat lingüística i cultural catalana.  

Des del moment de la seva creació, el domini .CAT va tenir un creixement constant, mostrant que la seva creació responia a una necessitat i voluntat molt real. Es va treballar tècnicament per propiciar la disposició dels caràcters especials propis de la llengua catalana, i estant presents a organitzacions i fòrums internacionals. 

Actualment el domini es troba en una fase de maduresa en la qual és cabdal el treball i qualitat del seu manteniment per part de la Fundació puntCAT, que treballa en àmbits com la protecció de dades dels titulars o la promoció de la presència del català en el món de les apps (les aplicacions que permeten accedir als serveis informàtics des dels dispositius mòbils). 

Amb més de 107.000 dominis, el domini .CAT té una salut molt forta. Es troba present a més de 90 estats, molt especialment dins dels territoris de parla catalana. És un dels dominis amb més densitat de documents per domini, la qual cosa prova el seu alt nivell d’activitat, però requereix del treball i esforç constant de tots plegats per fer que la llengua i cultura catalana segueixin estant presents a Internet amb força, com ho ha estat des dels primers moments de creació d’aquesta xarxa. 

 


Per saber-ne més:  

El reconeixement internacional del .CATFOCIR. David de Montserrat. Jordi Iparraguirre. Joan Francesc Gras. Presenta el procés de gestació, presentació i aprovació del domini .CAT, que aplega la comunitat lingüística i cultural catalana a Internet. 

Vinton Cerf, un dels pares d’Internet, president de l’ICANN quan es va aprovar el domini .CAT, Premi Internacional Catalunya 2018.– Blog “Del telègraf a Internet”.