El Fons Històric de Ciència i Tecnologia de la Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB), conté 20.100 llibres i 6.700 volums especialitzats en ciència i tecnologia editats des del segle XVI fins a l’any 1950. Periòdicament, aquest fons organitza exposicions especialitzades en àmbits determinats. Actualment està oberta una exposició del tema “Telegrafia i telefonia”, en la que es mostren llibres d’aquest àmbit.

Dins els llibres exposats trobem tan tractats tècnics que mostren com s’enfocaven d’inici les diferents tecnologies implicades (telegrafia, telefonia, radiotelegrafia, radiotelefonia) com llibres que ens exposen la història de cada àmbit. Destaquem en aquest sentit  la Història de la telegrafia (òptica, ja que en el moment de publicació d’aquest llibre la telegrafia elèctrica encara no era operativa), publicada el 1824 per Ignasi Chappe, germà de Claudde Chappe, promotor del projecte de telegrafia òptica francès de 1793. Aquesta obra és consultable online al fons de la UPC. Destaquem igualment el “Tratado de telegrafía” d’Antonio Suárez Saavedra, editat el 1882, que inclou una part important dedicada a la història de la telegrafia.

Exposició “Telegrafia i telefonia”. UPC

Cal destacar que l’Exposició “Telegrafia i Telefonia” es descriu en una web especialitzada “Exposició: Telegrafia i Telefonia“, en la que es poden consultar també les altres exposicions que han tingut lloc en el passat. En aquesta mateixa web teniu accés a una important selecció de recursos de l’àmbit d’història de les comunicacions: Webs d’interès, revistes digitalitzades, llibres electrònics o catàlegs especialitzats.