El Museu de la Ciència de Londres disposa des de l’any 2014 d’una exposició permanent anomenada Information Age: Six networks that changed our world (L’era de la informació: Sis xarxes que han canviat el nostre món). L’exposició és una ocasió excel·lent per entrar en contacte amb les persones, tecnologies i fets que han produït els darrers 200 anys canvis extraordinaris en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

La mostra està estructurada en sis àmbits o xarxes:

  • La comunicació per cable, que va donar lloc a la xarxa telegràfica, que va revolucionar el món de les comunicacions, reduint-ne dràsticament els temps de transmissió.
  • La comunicació sense fils, que ha donat lloc a la ràdio i a la televisió.
  • Les xarxes telefòniques commutades que van generar una xarxa global de comunicació per veu.
  • La comunicació per satèl·lit que, a més d’actuar com a xarxa de comunicació de dades, incorpora serveis específics com el de posicionament i ajut a la navegació.
  • Les comunicacions de dades entre ordinadors, i l’esclat que ha donat lloc a Internet.
  • Les comunicacions mòbils que permeten la comunicació des de qualsevol lloc, i que, integrant-se amb les altres xarxes han permès que portem un ordinador a la butxaca.

Per a cada àmbit, l’exposició inclou nombrosos objectes històrics (telègrafs i telèfons antics, trossos de cables transatlàntics, estacions de ràdio antigues, ordinadors pioners, …) així com el relat documentat de fets tècnics (el desplegament de primer cable que va comunicar Europa  amb Amèrica, …) o socials (la contribució de la radiotelegrafia als salvaments de nàufrags  del Titànic, les primeres retransmissions televisives d’abast mundial, el primer ajut de posicionament per travessar el desert, …) que han desembocat en el món híper – comunicat d’avui en dia. De forma similar trobareu la referència a les persones (Cooke, Wheatstone, Morse, Marconi, Berners-Lee i tants altres) que amb el seu esforç han contribuït als diferents esdeveniments d’aquesta història. En definitiva, una ocasió immillorable per endinsar-se en el món de la història de les TIC.

La visita al Museu de la Ciència i a l’exposició és gratuïta i està molt ben documentada a Internet: Information Age: Six networks that changed our world.