Foto de portada: Audiencia electrónica

La xarxa ARPANET en la que participaven les universitats que desenvolupaven projectes de recerca finançats per l’agència ARPA (que havia canviat el nom a DARPA, incorporant la lletra inicial D que feia referència a “Defensa”) havia estat un èxit. Com a resultat, els usuaris d’ARPANET volien comunicar-se amb els usuaris d’altres xarxes i viceversa.

El 1972 Robert Kahn (de l’empresa BBN, impulsor del primer nucli d’ARPANET), que es va incorporar a ARPA, va proposar i crear els conceptes d’Arquitectura obertaInternetworking (connexió entre xarxes), que generaria la paraula Internet i va establir una sèrie de condicions perquè diferents xarxes puguin interconnectar-se entre si, en qualitat d’iguals,  treballant en situació de col·laboració i no per comandament. La forma de comunicació va ser per paquets, i el protocol de comunicacions va ser TCP/IP, que es desenvoluparia per part d’un equip liderat per Vinton Cerf, que tenia experiència per haver participat en el desenvolupament del protocol NCP a ARPANET.

Internet és un conjunt de xarxes entrellaçades entre si per una forma acordada de comunicació, el protocol TCP/IP. És una “xarxa de xarxes” que esdevé de fet una macro-xarxa d’ample abast. 

El 1973 es va fer una primera prova de TCP/IP en un petit conjunt de 3 xarxes. El 1977 s’havia avançat força en el desenvolupament i posada a punt dels protocols  i es va obrir la porta a la connexió amb més xarxes. Una multiplicitat de xarxes i institucions es van unint a Internet, que comença a créixer.


L’article “Brief history of the Internet” (Breu història d’Internet), escrit el 1997 explica – en llengua anglesa – la història d’Internet narrada pels seus propis protagonistes.